Klachten

Klachten

We doen onze uiterste best om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren.

Ga je via ons aan het werk, dan maken we duidelijke (schriftelijke) afspraken zodat we, over en weer, weten van we van elkaar kunnen verwachten.Loopt het toch niet zoals verwacht? Neem contact op met jouw contactpersoon en probeer het samen op te lossen. Als jullie er samen niet uitkomen, vraag dan naar de vestigingsmanager zodat deze jou verder kan helpen.

Geeft dit geen oplossing, dan neemt de vestigingsmanager contact op met de kwaliteitsmedewerker of kun je via het klachtenformulier contact met onze kwaliteitsmedewerker opnemen. Of stuur een brief naar:

Buro de Werkstudent BV
T.a.v. de kwaliteitsmedewerker
Spinozastraat 1
1018 HD Amsterdam

Onze kwaliteitsmedewerker zal dan, binnen 5 werkdagen na ontvangst van jouw klacht, contact met je opnemen. Samen lossen we het op.

Melden van ongewenst gedrag

Krijg je, tijdens jouw werkzaamheden via ons, te maken met ongewenst gedrag zoals bv agressie, geweld, bedreigingen of ongewenste intimiteiten neem dan contact op jouw contactpersoon of, als je dat veiliger voor je voelt, met onze vertrouwenspersoon via dit formulier.

Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen en actie ondernomen.

Melden datalek

We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Indien je een (vermoedelijk) datalek bent tegengekomen verzoeken wij jou dit te melden via dit formulier.

Klachtenprocedure

De procedure is als volgt:

  • De kwaliteitsmedewerker neemt contact met je op. Jouw klacht wordt opgenomen in ons opvolgingssysteem;
  • De kwaliteitsmedewerker onderzoekt jouw klacht en neemt contact op met betrokkenen;
  • De kwaliteitsmedewerker koppelt de resultaten (voor zover dat volgens de AVG toegestaan is) aan je terug;
  • Als er mogelijkheden zijn om nieuwe klachten te voorkomen dan zal de kwaliteitsmedewerker maatregelen nemen en deze vastleggen in de interne procedures;
  • Jij ontvangt terugkoppeling over de oplossing van jouw klacht;
  • Jouw klacht is opgelost op een manier waar jij tevreden mee bent en onze dienstverlening is verbeterd.

Vind op onderwerp