Anti-discriminatiebeleid

Anti-discriminatiebeleid

Buro de Werkstudent heeft een actief anti-discriminatie beleid.

Het discrimineren op basis van levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, ras, geslacht, leeftijd, gender, nationaliteit of burgerlijke staat staan wij niet toe. Door interne procedures hebben we dit binnen onze organisatie geborgd.Onze medewerkers zijn op de hoogte van actuele wet- en regelgeving en onze interne procedures.

Bij het niet volgen van deze procedures worden sancties opgelegd aan onze medewerkers. Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor het naleven hiervan. De eindverantwoordelijkheid hiervan ligt bij onze directie.

Concreet betekent dit dat nieuwe medewerkers getraind worden op het herkennen van discriminatie. Binnen hun opleiding wordt hieraan aandacht besteed. Bij aanvragen zijn wij alert en acteren we proactief naar (potentiële) opdrachtgevers. Onze vacatureteksten worden gecheckt op mogelijk discriminerende teksten.

Onze brancheorganisatie ABU toetst ons beleid en belt onze vestigingen met mystery opdrachtgevers om dit ook in de praktijk te toetsen. Natuurlijk werken we mee aan de ABU anti-discriminatie campagne “Werk jij mee? Zeg nee!”.

Loop jij tijdens jouw werkzaamheden via ons aan tegen discriminatie?

Meld dat direct bij jouw contactpersoon van de vestiging waar je voor werkt!

Wordt jouw melding naar jouw mening niet goed opgepakt, laat het dan via dit formulier aan ons weten.

Jouw melding wordt dan opgepakt door onze vertrouwenspersoon en er wordt contact met je opgenomen.

Vind op onderwerp